Tendències en turisme


No hi ha dubte que, per mor de la pandèmia, el turisme canviarà en els anys vinents. Inicio aquí un recull de links que poden ser interessants.

Traveling With a Purpose: For Some, It’s a 2021 Resolution

L’article del New York Times parla de les noves consideracions que fa la gent a l’hora de decidir on i perquè va de viatge.

El Gobierno ve en la crisis una oportunidad para “salir del turismo de sol y playa”

Pareix que es vol invertir en el canvi de model turístic per orientar-lo cap un altre més sostenible. Jo crec que l’expressió salir del turismo de sol y playa no és la més adecuada i més aviat es tractaria de dessaturar algunes zones que reben una pressió medi-ambiental insostenible. Aquestes zones, com Eivissa, acabaran tan degradades que en pocs anys perdran tot el seu atractiu.

Segons la ministra Reyes Maroto:

el Ejecutivo tiene como objetivo modernizar el sector, a través de “la sostenibilidad, la digitalización y basar la experiencia turística en la calidad y la seguridad”

…fàcil de dir, però ja veurem com es fa.

D’altra banda,

Tras entrevistar a más de 17.000 turistas de 29 países el pasado septiembre, el informe apunta que los turistas querrían encontrar en España una mayor variedad de oferta, destinos menos masificados y más rutas naturales y culturales.

Pens que a Eivissa hauríem de prendre nota i actuar decididament, aprofitant la crisi, per posicionar-mos abans que altres com a destinació autèntica, de qualitat i de naturalesa.