Petrocalipsis


Ressenya Petrocaplisis: Crisis energética global y como (no) la vamos a solucionar.

N’Antonio Turiel és un físic i economista que pertany a un grup anomenat “els colapsistes”: moviment d’intel·lectuals que pensen que la crisi d’escassesa del petroli és inevitable. És en aquest context on s’emmarca el seu nou llibre: Petrocalipsis.

El text pot resultar curiós pel fet que està redactat en negatiu, és a dir, ens explica per què no podem alliberar-nos d’una crisi energètica global. A través de 20 capítols, tots titulats “Per què no…”, ens explica en llenguatge molt col·loquial les raons que ens han dut a la situació actual en la qual cada vegada costa més extreure petroli.

Totes les possibles solucions al problema de l’abastiment són examinades, una per una, per ser descartades; unes per impossibilitat física (per exemple, que tothom disposi de mobilitat elèctrica), altres per ser encara més contaminants que el petroli (biocombustibles), però la majoria perquè és impossible produir de fonts renovables ni un petit tant per cent de tota l’energia que consumeix actualment la humanitat.

No és fins al darrer capítol on trobam l’única possible sortida a la situació, i aquesta no és tecnològica sinó social: El canvi del model econòmic de creixement il·limitat (capitalisme) per un altre que promogui el benestar de les persones sense haver de créixer cada any en la producció de béns i serveis. El gran problema de l’actualitat és que els partits polítics no s’atreveixen a parlar d’aquest assumpte per no ser considerats catastrofistes. Segons l’autor, això només allargarà l’agonia.

En aquests moments de correcció política, en els quals qualsevol opinió que se surti del dogma oficial neoconservador és atacat i ridiculitzat sense pietat, penso que és refrescant que alguns s’atreveixin a expressar les seves opinions, encara ens proposin un escenari espaordidor.

Petrocalipsis. Antonio Turiel. Alfabeto. 2020.