Triangles roy


Font: Tècniques de triangle de Roy Dean

1.1 - Agafam maneges, peus a caderes, estijam amb un peu

1.1 - Agafam maneges, peus a caderes, estijam amb un peu

1.2 - Lasso

1.2 - Lasso

1.3 - Amollam ma de fora, peu a sobaco, altra a pelvis de uke

1.3 - Amollam ma de fora, peu a sobaco, altra a pelvis de uke

1.4 - Volta

1.4 - Volta

1.5 - triangle

1.5 - triangle

10.1 - estam a omoplata

10.1 - estam a omoplata

10.2 - desfeim

10.2 - desfeim

10.3 - triangle

10.3 - triangle

10.4 - finalitzam descentrant

10.4 - finalitzam descentrant

11.1 - treim braços a costat

11.1 - treim braços a costat

11.2 - amb una ma agafada feim moviment de kimura

11.2 - amb una ma agafada feim moviment de kimura

11.3 - treim es braç i espitjam amb pelvis

11.3 - treim es braç i espitjam amb pelvis

11.4 - quan uke toca enterra li agafam es cap

11.4 - quan uke toca enterra li agafam es cap

11.5 -i quan tornam endarrera

11.5 -i quan tornam endarrera

11.6 - param es triangle

11.6 - param es triangle

12.1 - desequilibri

12.1 - desequilibri

12.2 - estiram un braç i passam cama per sobre uke

12.2 - estiram un braç i passam cama per sobre uke

12.3 - pareix un armbar

12.3 - pareix un armbar

12.4 - seguim amb armbar

12.4 - seguim amb armbar

12.5 - però al darrer moment deixam que uke recuperi

12.5 - però al darrer moment deixam que uke recuperi

12.6 - mos tiram enrrera

12.6 - mos tiram enrrera

12.7 - i feim triangle

12.7 - i feim triangle

13.1 - balanci

13.1 - balanci

13.2 - pareix arm bar

13.2 - pareix arm bar

13.3 - tombam a uke

13.3 - tombam a uke

13.4 - iniciam break

13.4 - iniciam break

13.5 - creuam cama de fora

13.5 - creuam cama de fora

13.6 - deixam que uke s axequi

13.6 - deixam que uke s axequi

13.7 - per fer-lo caure al triangle

13.7 - per fer-lo caure al triangle

14.1 - peu a cadera, aixella. mans a mànega i genoll

14.1 - peu a cadera, aixella. mans a mànega i genoll

14.2 aixecam pelvis per agafar impuls

14.2 aixecam pelvis per agafar impuls

14.3 - agafam impuls i obrim cama de aixella

14.3 - agafam impuls i obrim cama de aixella

14.4 - carregam a uke sobre genoll

14.4 - carregam a uke sobre genoll

14.5 - li donam bona volta

14.5 - li donam bona volta

14.6 - caiguda de uke. seguim amb genoll agafat

14.6 - caiguda de uke. seguim amb genoll agafat

15.1 - lasso

15.1 - lasso

15.2 - uke amolla ma i es fa endarrera, tori fica dos cames baix aixella

15.2 - uke amolla ma i es fa endarrera, tori fica dos cames baix aixella

15.3 - tori apoya peu de baix a cadera de uke i comença a pujar pelvis. La mànega de uke segueix agafada entre ses cames

15.3 - tori apoya peu de baix a cadera de uke i comença a pujar pelvis. La mànega de uke segueix agafada entre ses cames

15.4 - feim una rotació per dins

15.4 - feim una rotació per dins

15.5 - executam triangle

15.5 - executam triangle

15.5 - seguim rotant

15.5 - seguim rotant

15.6 - param triangle

15.6 - param triangle

16.1 - des de cent kilos, capturam braç

16.1 - des de cent kilos, capturam braç

16.2 - passam cama, ens apoyam amb es cap enterra

16.2 - passam cama, ens apoyam amb es cap enterra

16.3 - feim tisores, controlam braç de fora

16.3 - feim tisores, controlam braç de fora

16.4 - passam una cama per sobre cap

16.4 - passam una cama per sobre cap

16.5 - duim pes endavant, iniciam triangle

16.5 - duim pes endavant, iniciam triangle

16.6 - detall de com pasar sa cama, espitjam cap de uke

16.6 - detall de com pasar sa cama, espitjam cap de uke

16.7 - duim fins es genoll sense amollar cap

16.7 - duim fins es genoll sense amollar cap

16.8 - duim es pes enterra mentre tricam

16.8 - duim es pes enterra mentre tricam

16.9 - mos ajudam amb es braç per tancar es triangle

16.9 - mos ajudam amb es braç per tancar es triangle

17.1 - monta controlant una ma

17.1 - monta controlant una ma

17.2 - plantam genoll al costat des cap

17.2 - plantam genoll al costat des cap

17.3 - dos man apoyades devant, tancam cames

17.3 - dos man apoyades devant, tancam cames

17.4 - mos posam de costat mentre aixecam cap de uke

17.4 - mos posam de costat mentre aixecam cap de uke

17.5 - passam cama per baix des cap

17.5 - passam cama per baix des cap

17.6 - mos agafam espinilla

17.6 - mos agafam espinilla

17.7 - triangle en reversa

17.7 - triangle en reversa

2.1 - estiram mànega amenaçant a uke

2.1 - estiram mànega amenaçant a uke

2.2 - amollam i uke recull per protegir

2.2 - amollam i uke recull per protegir

2.3 - aprofitam per pujar a triangle. Notar que ens apojam amb peu de la drea a cadera de uke

2.3 - aprofitam per pujar a triangle. Notar que ens apojam amb peu de la drea a cadera de uke

2.4 - notar que tori li romp sa postura cap a la dreta (s ha descentrat) mentre li du es braç cap a l esquerra

2.4 - notar que tori li romp sa postura cap a la dreta (s ha descentrat) mentre li du es braç cap a l esquerra

2.5 tancam

2.5 tancam

2.6 - finalitzam

2.6 - finalitzam

3.1 - uke intenta obrir guàrdia tancada. Tori té mànega

3.1 - uke intenta obrir guàrdia tancada. Tori té mànega

3.2 - tori aprofita one-in-one-out per pujar a triangle. Notar descentrament de pelvis i apojo sobre pelvis de uke

3.2 - tori aprofita one-in-one-out per pujar a triangle. Notar descentrament de pelvis i apojo sobre pelvis de uke

3.3 - tancam, aprofitam per dur braç a costat contrari

3.3 - tancam, aprofitam per dur braç a costat contrari

3.4 - detall de captura. pelvis molt amunt genoll de fora pressiona braç estirat de uke

3.4 - detall de captura. pelvis molt amunt genoll de fora pressiona braç estirat de uke

3.5 - detall de poada. duim cul cap a baix i en diagonal per rompre postura

3.5 - detall de poada. duim cul cap a baix i en diagonal per rompre postura

4.1 - començam com clau de braç

4.1 - començam com clau de braç

4.2 - quan tenim postura rompuda

4.2 - quan tenim postura rompuda

4.3 - feim pinça

4.3 - feim pinça

4.4 - però uke escapa

4.4 - però uke escapa

4.5 - passam cama a s’altra banda

4.5 - passam cama a s'altra banda

4.6 - trincam coll

4.6 - trincam coll

4.7 - duim triangle a s’altra banda

4.7 - duim triangle a s'altra banda

4.8 - ajustam

4.8 - ajustam

4.9 - finalitzam

4.9 - finalitzam

5.1 - agafam mànega i solapa contrària

5.1 - agafam mànega i solapa contrària

5.2 - feim mateix moviment que sweep, però posam peu sobre cadera de uke

5.2 - feim mateix moviment que sweep, però posam peu sobre cadera de uke

5.3 - espitjam per treure pelvis a la vegada que estenem cama de fora

5.3 - espitjam per treure pelvis a la vegada que estenem cama de fora

5.4 - amb el genoll, espitjam braç de uke cap avall

5.4 - amb el genoll, espitjam braç de uke cap avall

5.5 - i cap endarrera per dur el colçe de uke cap endarrera

5.5 - i cap endarrera per dur el colçe de uke cap endarrera

5.6 - des d’aqui iniciam triangle

5.6 - des d'aqui iniciam triangle

5.7 - rompem postura

5.7 - rompem postura

5.8 - tancam

5.8 - tancam

6.1 - agafades ses dos màneges. mateixa tècnica però per dins des braç de uke

6.1 - agafades ses dos màneges. mateixa tècnica però per dins des braç de uke

6.2 - passam peu a biceps

6.2 - passam peu a biceps

6.3 - estiram cama totalment per desequelibrar

6.3 - estiram cama totalment per desequelibrar

6.4 - passam a triamgle. notar pressió de sa cama de baix

6.4 - passam a triamgle. notar pressió de sa cama de baix

6.5 - tancam

6.5 - tancam

7.1 - mateix inici que anterior

7.1 - mateix inici que anterior

7.2 - estiram cama de baix

7.2 - estiram cama de baix

7.3 - desequilibram amb cama de darrera

7.3 - desequilibram amb cama de darrera

7.4 - pareix que anam a fer omoplata

7.4 - pareix que anam a fer omoplata

7.5 - però pujam cama de baix

7.5 - però pujam cama de baix

7.6 - i trincam triangle

7.6 - i trincam triangle

8.1 - preix que anam a fer guillotina

8.1 - preix que anam a fer guillotina

8.2 - quan uke vol defensar

8.2 - quan uke vol defensar

8.3 - exposa situació de triangle

8.3 - exposa situació de triangle

8.4 - tori es tira endarrera per passar cama

8.4 - tori es tira endarrera per passar cama

8.5 - i generar clau

8.5 - i generar clau

8.6 - pujam pelvis i passam braç

8.6 - pujam pelvis i passam braç

8.7 - mos agafam espinilla

8.7 - mos agafam espinilla

8.8 - i rotam per agafar angle i tancar triangle

8.8 - i rotam per agafar angle i tancar triangle

9.10 - feim triangle

9.10 - feim triangle

9.1 - espitjam amb cames i li obrim braços

9.1 - espitjam amb cames i li obrim braços

9.2 - li obrim solapa

9.2 - li obrim solapa

9.3 - treim pelvis

9.3 - treim pelvis

9.4 - underhook

9.4 - underhook

9.5 - agafam solapa

9.5 - agafam solapa

9.6 - mos tiram endarrera i agafam ma

9.6 - mos tiram endarrera i agafam ma

9.7 - genoll per dins, peu sobre cadera

9.7 - genoll per dins, peu sobre cadera

9.8 - passam s altra cama per dalt fins hombro

9.8 - passam s altra cama per dalt fins hombro

9.9 - amollam ma de fora

9.9 - amollam ma de fora