How to do the perfect bjj side control escape by john danaher


Font: How To Do The Perfect BJJ Side Control Escape by John Danaher

01 - Forma correcta de fer side control. Ma de fora baix d esquena de uke

01 - Forma correcta de fer side control. Ma de fora baix d esquena de uke

02 - Genoll a cadera de uke

02 - Genoll a cadera de uke

03 - Pressionar cap es costat cap de uke per desalinear-lo

03 - Pressionar cap es costat cap de uke per desalinear-lo

04 - No duim pes sobre uke, només són els angles amb els braços, el genoll i el cos

04 - No duim pes sobre uke, només són els angles amb els braços, el genoll i el cos

05 - Posició inicial. Uke no ens deixa ficar es colçe

05 - Posició inicial. Uke no ens deixa ficar es colçe

06 - Feim una gamba amb el tronc cap enfora

06 - Feim una gamba amb el tronc cap enfora

07 - Ficam el colçe

07 - Ficam el colçe

08 - La cama de dins segueix pressionant la cadera de uke per eivtar monta. La cadera, no el genoll

08 - La cama de dins segueix pressionant la cadera de uke per eivtar monta. La cadera, no el genoll

09 - Detall de colçe i genoll a la cadera

09 - Detall de colçe i genoll a la cadera

10 - Poc a poc feim gambeta enfora mentre anam ficant es genoll cap endins

10 - Poc a poc feim gambeta enfora mentre anam ficant es genoll cap endins

11 - Fins que aconseguim ficar tot es genoll

11 - Fins que aconseguim ficar tot es genoll

12 - Arribam a una forma de V. Aqui uke no ens pot pressionar perque li feim frame

12 - Arribam a una forma de V. Aqui uke no ens pot pressionar perque li feim frame

13 - Ajuntam els peus

13 - Ajuntam els peus

14 - Espitjam a uke

14 - Espitjam a uke

15 - Ràpidament, ficam sa ma sobre el seu biceps per evitar que ens agafi es coll

15 - Ràpidament, ficam sa ma sobre el seu biceps per evitar que ens agafi es coll

16 - Arribam a mariposa

16 - Arribam a mariposa

17 - Tornam a passar ses mans per baix

17 - Tornam a passar ses mans per baix

18 - Espitjam ses cames

18 - Espitjam ses cames

19 - Mos asseïm. Li agafam mànega

19 - Mos asseïm. Li agafam mànega

20 - Ficam braç endins i li agafam cinturó amb s altra ma

20 - Ficam braç endins i li agafam cinturó amb s altra ma