Jujutsu - derribo desde guardia cerrada alta


Font: BJJ Training: Juji Gatame Problems by John Danaher

01 - Posició inicial

01 - Posició inicial

02 - Uke es posa dret

02 - Uke es posa dret

03 - Tori agafa tormell passant es braç per dins

03 - Tori agafa tormell passant es braç per dins

04 - Tori posa altra ma enterra

04 - Tori posa altra ma enterra

05 - Agafam per es coll

05 - Agafam per es coll

06 - Apoyant genoll enterra, tricam es braç

06 - Apoyant genoll enterra, tricam es braç

07 - Passam genoll per sobre el braç. Es peu trica es coll de uke

07 - Passam genoll per sobre el braç. Es peu trica es coll de uke

08 - Giram tot es cos.Agafam es peu de uke per girar

08 - Giram tot es cos.Agafam es peu de uke per girar

09 - Posició final

09 - Posició final