Armbar roy dean


Font: Versió de Roy Dean

01 - Posició inicial

01 - Posició inicial

02 - uke ens espitja i estira es braços

02 - uke ens espitja i estira es braços

03 - Passam una ma per dins i l altra per fora, sobre es pit de uke

03 - Passam una ma per dins i l altra per fora, sobre es pit de uke

04 - Duim pes cap amunt

04 - Duim pes cap amunt

05 - Duim genoll a cap de uke perque no pugui escapar

05 - Duim genoll a cap de uke perque no pugui escapar

06 - Amb es pes a la cama plegada, duim cama contrària baix hombre de uke

06 - Amb es pes a la cama plegada, duim cama contrària baix hombre de uke

07 - Tricam braç

07 - Tricam braç

08 - Duim tot es pes cap a braç d apoyo

08 - Duim tot es pes cap a braç d apoyo

09 - Passam cama de darrera

09 - Passam cama de darrera

10 - Feim arm bar

10 - Feim arm bar

11 - Forma ràpida

11 - Forma ràpida

12 - Ens deixam caure

12 - Ens deixam caure

13 - uke estira braços

13 - uke estira braços

14 - Pes endavant i feim una rotació sobre es genoll. Tota sa pelvis rota fins posar-se perpendicular a uke

13 - Pes endavant i feim una rotació sobre es genoll. Tota sa pelvis rota fins posar-se perpendicular a uke

15 - Passam peu baix hombro

14 - Passam peu baix hombro

16 - Arm bar

15 - Arm bar