Linux esborrar directoris ocults


Windows o macos  tenen el costum de crear directoris o fitxers ocults de thumnails o similars a qualsevol unitat a la que accedeixen. Si des de Linux volem veure aquests directoris podem fer:

Per a els fitxers
find . -name ".*" -type f -iname ".*" -ls

Per als directoris
find . -name ".*" -type d -iname ".*" -ls

I si volem esborrar-los (enseny!!)

find . -type d -iname ".*" -exec rm -r {} \;