Propietats emergents de sistemes complexes


Bona entrada de Carlos Gershenson sobre les propietats emergents dels sistemes complexes al blog de l'Investigación y Ciencia. Són emergents perquè les observam al sistema però no a cap de les seves parts. La propietat està causada per les interaccions entre els components més que per els components per si mateixos.

Generalment, no observam la propietat emergent a escales inferiors perquè les interaccions només són observables a escales superiors. El problema és que la metodologia reduccionista que tan bon servei ens presta a l'hora de simplificar l'anàlisi d'un sistema pot fer-nos perdre alguna d'aquestes característiques. Tendim a pensar que els components són reals peró les seves interaccions no.

Exemples de propietats emergents serien la vida (observant una molècula d'una cèl.lula, no podem dir que és viva) o la nostra ment (observant una neurona no podem afirmar l'existència de la ment, la propietat sorgeix per les interaccions de milions d'elles).