Objectiu d'un projecte


"Un projecte no consisteix en la producció d'una sèrie de lliurables, sinó en l'obtenció d'una sèrie d'objectius del client."

De Gestió de Projectes
Pere Mariné Jover et al.
FUOC 2013