Concerns, issues i problems


A la pàgina 21 del text de "Execució de projectes" de José Ramón Rodrígez ve una reflexió molt curiosa de les diferents accepcions que hi ha en anglès del que naltros anomenam "problemes":

concern: és una preocupació, una cosa que algun dia podria convertir-se en un issue.
issue: una cosa que requereix la nostra atenció i val la pena ocupar-se.
problem: cosa molt seriosa, només passa excepcionalment i supera el nostre control ("Houston, we have a problem...")

De manera que la gestió del issues és important per si de cas un dia es converteixen en un problema.

És tota una filosofia de vida: la gent en compres de pre-ocuparse, s'ocupa.