Jujutsu - inverted triangle from sidecontrol


Font: Inverted Triangle Choke from Jiu-Jitsu Black Belt Mike ‘Spider Ninja’ Bidwell @ BJJ After 40

01 - Posició inicial

01 - Posició inicial

02 - Gamba cap a uke. Ficam colçe per dins seu braç

02 - Gamba cap a uke. Ficam colçe per dins seu braç

03 - Tori agafa ma de uke

03 - Tori agafa ma de uke

04 - Passam cama de fora

04 - Passam cama de fora

05 - Ajustam

05 - Ajustam

06 - Passam peu de dins

06 - Passam peu de dins

07 - Mos queda una X

07 - Mos queda una X

08 - Estiram cames

08 - Estiram cames

09 - Buscam triangle

09 - Buscam triangle

10 - Tancam triangle

10 - Tancam triangle

11 - Asseguram

11 - Asseguram

12 - Detall de com passar colçe. Notar també bona colocació ma de dins (amb canell fora del cos de uke)

12 - Detall de com passar colçe. Notar també bona colocació ma de dins (amb canell fora del cos de uke)

13 - Pressió sobre coll

13 - Pressió sobre coll

14 - Gamba cap endins

14 - Gamba cap endins

15 - Colçe cap endins

15 - Colçe cap endins

16 - Directament passam genoll

16 - Directament passam genoll

17 - I el colocam fins al canell

17 - I el colocam fins al canell