Armbar from mount - rob biernacki


Font: The Tightest Armbar From Mount, Step by Step with Rob Biernacki

01 - Posició inicial

01 - Posició inicial

02 - Movem cap cap un costat

02 - Movem cap cap un costat

03 - Provoca debilitat al colçe de la mateixa banda, posam genoll per baix del colçe de uke

03 - Provoca debilitat al colçe de la mateixa banda, posam genoll per baix del colçe de uke

04 - Mantenint la pressió sobre el cap, tori du el pes sobre el genoll d apoyament i exten s altra cama

04 - Mantenint la pressió sobre el cap, tori du el pes sobre el genoll d apoyament i exten s altra cama

05 - La du cap endavant i l aplega baix espatlla de uke

05 - La du cap endavant i l aplega baix espatlla de uke

06 - Quedam en la monta S. Ses cames de tori estrenyen a uke. Notar que els colçes de uke estan aixecats. Tori està apoyat amb el pes cap a la cama de hombro

06 - Quedam en la monta S. Ses cames de tori estrenyen a uke. Notar que els colçes de uke estan aixecats. Tori està apoyat amb el pes cap a la cama de hombro

07 - Tori entra un braç mentre segueix estrenyent amb sers cames

07 - Tori entra un braç mentre segueix estrenyent amb sers cames

08 - Tori passa s altra braç cap es seu peu fent palanca

08 - Tori passa s altra braç cap es seu peu fent palanca

09 - Usant tot es pes des seu cos pasa braç de uke baix aixella

09 - Usant tot es pes des seu cos pasa braç de uke baix aixella

10 - El que li permet pujar l altra braç fins a canell de uke

10 - El que li permet pujar l altra braç fins a canell de uke

11 - Posam espinilla

11 - Posam espinilla

12 - Rotar canyell de uke cap endins. Extendre el seu braç estirant amb ses cames

12 - Rotar canyell de uke cap endins. Extendre el seu braç estirant amb ses cames

13 - Lliscam cap avall en direcció a les seves cames

13 - Lliscam cap avall en direcció a les seves cames

14 - Finalitzam

14 - Finalitzam