Armbar from mount


Font: Draculino: Arm Bar from Mount Position

Armbar from mount

2019-09-15-Armbar-from-mount01 - posició inicial

2019-09-15-Armbar-from-mount01 - posició inicial

2019-09-15-Armbar-from-mount02 - collar de banda contraria a ma de dalt de uke

2019-09-15-Armbar-from-mount02 - collar de banda contraria a ma de dalt de uke

2019-09-15-Armbar-from-mount03 - espitjam colçe cap enfora i apoyam panxa

2019-09-15-Armbar-from-mount03 - espitjam colçe cap enfora i apoyam panxa

2019-09-15-Armbar-from-mount04 - apoyam ma enterra i ens feim cap amunt

2019-09-15-Armbar-from-mount04 - apoyam ma enterra i ens feim cap amunt

2019-09-15-Armbar-from-mount05 - altra vista

2019-09-15-Armbar-from-mount05 - altra vista

2019-09-15-Armbar-from-mount06 - genoll esquerra a orella

2019-09-15-Armbar-from-mount06 - genoll esquerra a orella

2019-09-15-Armbar-from-mount07 - agafam colçe contrari

2019-09-15-Armbar-from-mount07 - agafam colçe contrari

2019-09-15-Armbar-from-mount08 - ens apoyam sobre genoll i passam a X-mount. Notar que peu està baix hombre. Notar que tenim es cul quasi fora per poder passar sa cama

2019-09-15-Armbar-from-mount08 - ens apoyam sobre genoll i passam a X-mount. Notar que peu està baix hombre. Notar que tenim es cul quasi fora per poder passar sa cama

2019-09-15-Armbar-from-mount09 - treim es peu i posam a uke de costat. Passam braç per baix des seu

2019-09-15-Armbar-from-mount09 - treim es peu i posam a uke de costat. Passam braç per baix des seu

2019-09-15-Armbar-from-mount10 - mos apoyam amb uke per passar s altra cama

2019-09-15-Armbar-from-mount10 - mos apoyam amb uke per passar s altra cama

2019-09-15-Armbar-from-mount11 - inici de armbar

2019-09-15-Armbar-from-mount11 - inici de armbar

2019-09-15-Armbar-from-mount12 - passam peu de la cara per baix

2019-09-15-Armbar-from-mount12 - passam peu de la cara per baix

2019-09-15-Armbar-from-mount13 - agafam canell ma del braç que tenim trincat

2019-09-15-Armbar-from-mount13 - agafam canell ma del braç que tenim trincat

2019-09-15-Armbar-from-mount14 - duim braç baix canell

2019-09-15-Armbar-from-mount14 - duim braç baix canell

2019-09-15-Armbar-from-mount15 - tornam a obrir cames i apyam ma

2019-09-15-Armbar-from-mount15 - tornam a obrir cames i apyam ma

2019-09-15-Armbar-from-mount16 - aquesta vegada podem agafar be el canell

2019-09-15-Armbar-from-mount16 - aquesta vegada podem agafar be el canell

2019-09-15-Armbar-from-mount17 - Estiram cap amunt, fent palanca sobre canell

2019-09-15-Armbar-from-mount17 - Estiram cap amunt, fent palanca sobre canell

2019-09-15-Armbar-from-mount18 - arm bar

2019-09-15-Armbar-from-mount18 - arm bar

2019-09-15-Armbar-from-mount19 - posició final

2019-09-15-Armbar-from-mount19 - posició final

2019-09-15-Armbar-from-mount20 - detall de com dur es peus cap endins per controlar hombre o de uke

2019-09-15-Armbar-from-mount20 - detall de com dur es peus cap endins per controlar hombre o de uke

2019-09-15-Armbar-from-mount21 - detall de com alinear antebraç amb canell de uke

2019-09-15-Armbar-from-mount21 - detall de com alinear antebraç amb canell de uke

2019-09-15-Armbar-from-mount22 - detall de com apretar amb el genoll cap amunt per augmentar la palanca

2019-09-15-Armbar-from-mount22 - detall de com apretar amb el genoll cap amunt per augmentar la palanca